Baneanlæg og nabohjælp

Baneanlæg og nabohjælp

Foto: Birthe Rudbæk Jensen, Lis Schytt, Birgit Christiansen, Paula Werngren, Else Marie Petersen og Torben ”Faxe” Petersen.

Redaktion og tekst: 
John Orland Rasmussen og Jens Kirkegaard

Baneanlæg og nabohjælp

Da banen ved Kringelborg blev anlagt i sommeren 1994 var vejret meget varmt og tørt. Det førte til en del klager og avisomtale af de gener, som beboerne i kvarteret oplevede med støj og støv fra maskiner og jordtransporter, der foregik fra tidlig morgen til sen aften. Så da arbejdet var færdigt i første halvdel af august, tog dameklubben sammen med Torben ”Faxe” Pedersen initiativ til en indsats med at hjælpe de værst ramte, idet de tilbød at vaske beboernes vinduer udvendigt. Det gav good-will hos naboerne. Den 13. august 1994 bragte Folketidende en reportage fra Ryttervænget med flere fotos fra aktionen. Holdet bestod af Sonja Pallesen, Randi Skovbo, Birthe Nielsen (nu Rudbæk Jensen), Paula Werngren, Lis Schytt, Rita Andersen, Lillian Darmer, Birgit Christiansen, Else Marie Petersen og Torben ”Faxe” Petersen.

I anledning af klubbens 50-års jubilæum og banens 25-års jubilæum har holdet været samlet. Sonja og Rita er døde og Randi og Lillian var forhindret, men de øvrige kunne fortælle om den pionerånd, som greb mange af klubbens medlemmer, da de i 1994 stod uden bane at spille på, og arbejdet på Kringelborgbanen gik i gang.

Lis var blevet medlem af golfklubben i 1978-79, da hendes kollega fra toldvæsenet, Karen Elgaard, foreslog hende at de skulle begynde. Birthe og hendes daværende mand, Birger, kom til klubben i 1981, da de vendte hjem fra udlandet, hvor de var begyndt at spille golf under ophold bl.a. i Sydafrika. Det var også først i 80’erne, at Poula og hendes mand Leif begyndte. Birgit og hendes mand Ole meldte sig ind i 1986, da der havde været en åben dag i klubben for håndværkere. Ole var elektriker og lærer på I&H-skolen (CEUS). Torben ”Faxe” havde leveret øl og vand til klubben i mange år og været sponsor for klubben. På et tidspunkt blev det en del af sponsoratet, at han og Else Marie fik et medlemskab. Et par år senere i 1988 begyndte de så også faktisk at benytte medlemsskabet. Da klubben med udgangen af 1993 flyttede fra Virketbanen, kom de alle til at høre til den del af medlemmerne, der fulgte med klubben til Nykøbing.

Torben, der i etableringsfasen blandt meget andet var i gang med rydning af den tilgroede have ved 10. tee og stien i skovkanten langs 10. og 11. hul, husker specielt en af naboerne, som jævnligt kom forbi med klager først om det ene og så det andet. Efter vinduespudsningsaktionen nøjedes hun med at hilse pænt, når hun kom forbi!

Rydningen af stien ved 10. og 11. hul er en hel historie for sig. Da arealerne blev købt, var man ikke klar over, at der have været en fægang – en indhegnet sti, hvor kvæget selv kunne gå fra stalden ved Kringelborg langs skoven og ned til græsningsarealerne for enden af 11. hul. Stien hørte ikke til skoven, men til det, som aktieselskabet havde købt. Den var med tiden blevet til et ufremkommeligt krat, som nu skulle ryddes. Det gik hårdt ud over Torbens motorsavs kæde, for der var også brugt meget pigtråd til at holde dyrene på rette vej! Når man ser banen i dag, tror man, at det er en del af en nøje planlægning, at der går en sti, hvor færdsel kan ske uden gene for spillet, men det er altså nærmest en tilfældighed.

Holdet husker også mange andre opgaver, som de var med til at løse – samling af sten på fairways, slæbe vand til cementblanderen, da der skulle bygges stenmur ved søen, anlæg af bede m.v.

Torben tilføjer en historie om den store sten, der står ved indkørslen til klubhuset med klubbens navn og logo på. Den vejer 12½ tons og han har foræret den til klubben, og stenhugger Erling Schiøler har sponseret hugning af navn og logo. Den kom ude fra Systofte, og Torben havde aftalt med en vognmand, at den skulle leveres en tidlig morgen. Han havde spurgt, om han skulle køre med, men vognmanden vidste godt, hvor klubben lå. Da Torben senere på morgenen kom til klubhuset, var der ikke nogen sten. Da han ringede til vognmanden, viste det sig, at han havde læsset den af midt på 12. fairway! Med god hjælp af Poul Thorsen lykkedes det senere at få den til sin rette plads.

INDVIELSE 001 2

Billedtekst: Stenen ved indkørslen afsløres den 5. august 1995 ved banens indvielse af borgmester Poul-Henrik Pedersen sammen med Søren Krogh og Ole Lund-Hermansen. Torben "Faxe" ser til fra højre. 

 

Redaktion og tekst: 
John Orland Rasmussen og Jens Kirkegaard 

 

JUBILÆUMSUDVALGET 2019

 

download pdf